2017038. Els Nanodegrees d’Udacity i la mort dels màsters oficials.

Captura.PNGImagina un màster en què aprens a programar un vehicle autònom (com els de Google) de veritat, de codi obert, amb estudiants de tot el món. ¿El vols? El tens, a Udacity. Cada cop més interessat pel seu model de negoci, i cada cop més convençut de que els màsters professionalitzadors es quedaran per vestir sants en pocs anys. Explico aquí què li trobo a Udacity.  Continua llegint