Docència a l’escola

2015-06-14 15.20.56

El 2014 vaig decidir aparcar la docència i la gestió de la universitat per entendre i aprendre com fer que la canalla no perdi la creativitat amb els estudis. Primer vaig col·laborar amb els ateneus de fabricació de BCN, i després el 2015 vaig col·laborar en la posada en marxa del Col·legi Creanova a Sant Cugat.

Fruit de tot això he anat fent entrades al meu blog que aquí compilo en ordre invers per qui estigui interessat/da. També n’hi ha que he escrit en altres blogs o que referencien la meva activitat. Parlo sovint des del cor i l’emoció perquè aquesta és la meva passió: acompanyar canalla, joves i no tan joves en l’aventura de l’aprenentatge, i repensar com ensenyem i aprenem.

Ara però cada cop més em centro en difondre i ensenyar què és el canvi climàtic, quines conseqüències està tenint i què podem fer per minvar el seu impacte. Per això faig tallers gratuïts per les escoles, començant a poc a poc perquè jo també n’he d’aprendre.